Eucharistia je stredom celého nášho života – svedčíme o zmŕtvychvstaní nášho Pána Ježiša Krista slovami a príkladným životom.
Slávime spoločnú liturgickú modlitbu ako naše osobitné poslanie a kladieme dôraz na jej spoločné konanie.
Keď s vierou počúvame Božie slovo, stávame sa schopnými spoznať Boží hlas v udalostiach ľudského života...
Uctievaná Matka nášho Pána, podľa ktorej príkladu sme zasvätili náš život Bohu, nech nám vyprosí do nášho každodenného života tú radosť, ktorú môže dať iba Ježiš.
Božie slovo, nad ktorým sestry denne rozjímajú, majú priamo alebo nepriamo odovzdať iným svedectvom pravého kresťanského a rehoľného života.
Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. (porov. Sk 4, 32)

Životopis blahoslaveného Petra-Adriána Toulorge

peter adrian 01
V apríli 2012 bol za blahoslaveného vyhlásený premonštrátsky kňaz Peter-Adrián Toulorge, ktorý žil v čase Francúzskej revolúcie.
Bol mu priznaný titul "mučeník pravdy". Prečo?
O tom je možné sa dočítať v článkoch, ktoré budeme postupne uverejňovať.