Print
Category: Súčasnosť
Hits: 780
 
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi: "Ty si moje útočište
a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj." (Ž 91)