Eucharistia je stredom celého nášho života – svedčíme o zmŕtvychvstaní nášho Pána Ježiša Krista slovami a príkladným životom.
Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy ...
Chváľ duša moja Pána, celý život chcem chváliť svojho Boha ...
Vy ste svetlo sveta ...
Poďte a uvidíte ...

Životopis blahoslaveného Petra-Adriána Toulorge

peter adrian 01
V apríli 2012 bol za blahoslaveného vyhlásený premonštrátsky kňaz Peter-Adrián Toulorge, ktorý žil v čase Francúzskej revolúcie.
Bol mu priznaný titul "mučeník pravdy". Prečo?
O tom je možné sa dočítať v článkoch, ktoré budeme postupne uverejňovať.