Print
Category: Súčasnosť
Hits: 300
 
Ako Kongregácia sestier premonštrátok, chceme tento jubilejný rok prežiť s vrúcnou túžbou prehĺbiť svoj zasvätený život v duchu, ktorý nám zanechal svätý Norbert. 25. dňa v každom mesiaci máme moderované adorácie na poďakovanie za obdŕžané milosti a tiež s prosbou o Božie požehnanie pre náš Rád a Kongregáciu.
V priebehu tohto roku sú naplánované online stretnutia, počas ktorých budú mať pátri premonštráti prednášky na prehĺbenie sa v našej premonštrátskej spiritualite. Prvé online stretnutie sa konalo 5. decembra 2020. Sestrám sa prihovoril P. Mikuláš Selvek, O.Praem. na tému „Začiatok našej spásy v Máriinom fiat“.
01 P Zdik27. februára 2021 sa konalo druhé online stretnutie s P. Jindřichom Zdíkom Jordánekom, O.Praem., ktorý priblížil sestrám prvé roky Norbertovho života a jeho obrátenie.
 
Svätý Norbert, oroduj za nás.